Firma JANEL powstała w 1984 roku w Gliwicach i od początku jej istnienia właścicielem jest mgr inż. Piotr Janowiec absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

W okresie swojej działalności zbudowała potencjał pracowniczy i techniczny umożliwiający wykonywanie coraz trudniejszych technicznie prac w sposób bezawaryjny. Od czasu powstania firma współpracuje z inwestorami państwowymi i prywatnymi głównie na terenie województwa śląskiego.

Współpraca ta polega przede wszystkim na kompleksowej realizacji robót elektroinstalacyjnych, potwierdzonych referencjami o jakości usług.:

  • projektowanie
  • kosztorysowanie
  • wykonanie
  • nadzór inwestorski
  • serwis
  • diagnostyka

Firma JANEL wykonuje instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne dla domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, hoteli, hal magazynowych i produkcyjnych.

W 2008 roku rozbudowano zaplecze sprzętowe przy pomocy dotacji z Unii Europejskiej. Zakupiono specjalistyczne mierniki do pomiarów i lokalizacji instalacji elektrycznej oraz ciężki sprzęt budowlany.

Od początku swojej działalności firma JANEL systematycznie kształci swoich pracowników podnosząc ich kwalifikacje zawodowe i umożliwia rozwój zawodowy.