Hotel Silvia w Gliwicach
Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej w Hotelu Silvia w Gliwicach ul. Studzienna 8
Wymiana oświetlenia skweru im. gen. W. Sikorskiego w Lublińcu
W zakres prac wchodziło:
- demontaż 23 betonowych słupów oświetlenia drogowego
- ułożenie 840 metrów kabla nN oświetleniowego i 108 metrów kabla nN zasilającego fonntanne
- montaż 23 słupów aluminiowych na fundamencie betonowym
Hala produkcyjna
Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z budową stacji transformatorowej SN/Nn w nowo wybudowanej hali produkcyjnej w Gliwicach
Oświetlenie osiedla w Bytomiu ul. Nowa
Montaż 19 słupów oświetlenia ulicznego wraz z linią kablowa zasilającą oraz 20 metrowy przewiert pod ul. Nowa rurą SRS 110.
Oświetlenie uliczne osiedla Zielony Zakątek w Gliwicach-Żernikach
Montaż 11 słupów oświetleniowych oraz wykonanie 450 metrowej trasy kablowej.
Budowa stacji transformatorowej Sn/Nn wraz z liniami kablowymi SN i Nn
Montaż stacji transformatorowej 20/0,4 KV oraz wykonanie linii kablowej kablem:
- XUHAKXS 1 x240/25 - 740 metrów
- YAKY 4x240 - 330 metrów
- YAKY 4x120 - 460 metrów.

Postawienie 12 złącz kablowo-pomiarowych dla zasilania 24 budynków mieszkalnych.
Wykonanie 64 metrów przewiertu sterowanego pod drogami i zbiornikami wodnymi.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unii Europejskiej w Gliwicach
Wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły wraz z robotami budowlanymi.
Przedszkole Miejskie nr 22 w Gliwicach ul. Żeromskiego
Wymiana kompletnej instalacji elektrycznej budynku przedszkola wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi.